Zápis do MŠ

Pro školní rok 2019/2020 bude zápis probíhat elektronickou formou.

Vydávání přihlášek bude probíhat od 1. 4. 2018 do 1. 5. 2019.

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek:

  1. Elektronické vydání přihlášky na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf,
  2. Vyzvednutí osobně v mateřské škole,
  3. Vyzvednutí na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr.Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

Sběr přihlášek bude probíhat přímo v Mateřské škole v termínu 2. a 3. května od 8 hod. do 15 hod., kde má rodič povinnost dostavit se osobně. S sebou vezměte řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od pediatra, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště v OP (např.nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných rodičů).

Přijímací řízení bude probíhat od 9. května. Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Kapacita volných míst v naší MŠ je celkem 9 míst.

Více informací o průběhu přijímacího řízení naleznete na stránce: http://zapisdoms.brno.cz/prijimaci-rizeni

 

V případě volných míst mohou být k předškolnímu vzdělávání přijímány děti celoročně. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče vyzvednou po telefonické domluvě u ředitelky mateřské školy.