Zápis do MŠ

Pro školní rok 2021/2022 bude zápis probíhat elektronickou formou. Další informace ohledně zápisu budou upřesněny MMB.

Vydávání přihlášek  bude probíhat v období od  1. 04. 2021 do 30. 04. 2021.

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek:

  1. Elektronické vydání přihlášky na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf,
  2. Vyzvednutí osobně v mateřské škole dne 21. 04. 2021 v čase 10:00 – 16:00 hod.,
  3. Vyzvednutí na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánskéjg nám. 3, 1. patro, Mgr.Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

Sběr přihlášek bude probíhat přímo v Mateřské škole v termínu 3. a 4. května od 10 hod. do 16 hod., kde má rodič povinnost dostavit se osobně. S sebou vezměte řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od pediatra, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště v OP (např.nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných rodičů).

Předpokládaný počet volných míst: 15

Přijímací řízení bude probíhat od 17. května. Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. Kapacita volných míst v naší MŠ je celkem 12 míst.

Více informací o průběhu přijímacího řízení naleznete na stránce: http://zapisdoms.brno.cz/prijimaci-rizeni

V případě volných míst mohou být k předškolnímu vzdělávání přijímány děti celoročně. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče vyzvednou po telefonické domluvě u ředitelky mateřské školy.