O nás

Vítejte v naší mateřské škole

Mateřská škola Brno, Křenová 76a je samostatným právním subjektem. Škola byla zřízena ke dni 1. 1. 2001 městem Brnem (usnesením Zastupitelstva Statutárního města Brna), jeho městskou částí Brno – Střed, jako samostatná příspěvková organizace, škola byla zapsána do Rejstříku škol dne 14. 11. 2005. Zřizovatel mateřské školy je  statutární město Brno – městská část Brno – střed, se sídlem v Brně, Dominikánská 2, PSČ 601 69, okres Brno – město.

Předmětem činnosti je poskytování předškolního vzdělávání, které zajišťuje všestrannou péči, navazující na  výchovu v rodině.

Škola se nachází v centru města (zastávka MHD Masná), v klidné lokalitě nedaleko řeky Svitavy a v blízkosti Zderadova sloupu. Škola je přízemní budova, chráněná kulturní památka s bohatou historií a původem sahajícím do 19. století. U školy je také zahrada s mnoha vzrostlými stromy, kde mohou děti využívat dvě pískoviště, houpačky, skluzavku a přírodní prolézačky.

Ve školce máme dvě třídy rozdělené dle věku

  • třída Berušky (menší děti ve věku 3 – 4 let)
  • třída Motýlci (předškoláci, děti 5 – 6 let)

Naším cílem je vytvořit v naší mateřské škole rodinné prostředí, kde se děti cítí dobře, umí se radovat a smát, kde se budou rozvíjet ve všech oblastech s důrazem na upevňování a ochranu svého zdraví.

Třídní vzdělávací programy v jednotlivých třídách vycházejí ze školního vzdělávacího programu s názvem „Jsme rádi na světě“, který se opírá o zásady „Zdravé mateřské školy“.

Podporujeme zdravý tělesný rozvoj dětí prostřednictvím řady sportovních aktivit (cvičení jógy pro děti, plavání, lyžování, pohybový kroužek tanečky), pravidlně navštěvujeme solnou jeskyni a organizujeme pobyty dětí v přírodě (školka v přírodě). Děti se účastní kulturních akcí a výletů ve městě Brně.

Naše mateřská škola se zaměřuje na rozvoj jazykových schopností dětí (individuální přístup k dětem cizinců z odlišného kulturního prostředí) a také na správný vývoj dětské řeči. Nabízíme logopedickou prevenci vad řeči dětí předškolního věku, která probíhá skupinovou formou. Ve škole dále působí logopedka, která ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem Veslařská zajišťuje pravidelnou individuální logopedickou péči logopedicky integrovaným dětem.

 

Zřizovatelem školy je statutární město Brno, městská část Brno – střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno
tel.: 542 526 111
e-mail: podatelna@brno-stred.cz
web: www.brno-stred.cz