Ochrana osobních údajů

GDPR aneb Ochrana osobních údajů v MŠ

Od 25. května nabývá platnosti Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR). Jedná se o novou legislativu EU, jejímž cílem je výrazně zvýšit ochranu osobních dat občanů.

Nařízení GDPR výrazně rozšiřuje okruh informací, které je nutné subjektům poskytovat, ale klade také důraz na formu komunikace – vyžaduje se jasnost, srozumitelnost a přehlednost. Školy splní tyto povinnosti přijetím zásad ochrany osobních údajů.

Zde si můžete přečíst či stáhnout základní dokument upravující práci s osobními údaji v rámci mateřské školy s názvem Zásady ochrany osobních údajů žáků, zákonných zástupců a dalších osob. Dokument je ke stažení zde: Zásady ochrany osobních údajů žáků, zákonných zástupců a dalších osob

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu s příslušnými právními předpisy. Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.

Naše mateřská škola má uzavřenou smlouvu s pověřencem pro ochranu osobních údajů – Smlouva o díle a službách pověřence. Pověřencem je Mgr. Vít Křížka, advokát, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese poverenec@brno-stred.cz nebo na telefonu +420 776 112 624.

Ke zpracování některých osobních údajů bude nezbytné získat souhlas zákonných zástupců. Souhlas zákonných zástupců žáka by měl být vyžadován v případě sběru osobních údajů za těmito účely:

  • školní soutěže – účast na sportovních či odborně zaměřených soutěžích, olympiádách a grantových projektech,
  • vzdělávací akce – ohled je třeba brát zejména na údaje o žácích poskytované jiným subjektům, např. organizátorům těchto vzdělávacích akcí (jiná škola),
  • výlety, sportovní kurzy a kroužky – v případě vícedenních zájezdů rovněž v souvislosti s ubytováním v ČR nebo v zahraničí a údaji pro sjednání pojistky nad rámec běžného pojištění organizace,
  • propagace školy a její činnosti na webových stránkách – zveřejnění v propagačních materiálech, zpracování školní ročenky a jejího dokumentačního a historického významu,
  • předvádění prací žáků a studentů – výstavy v budově školy, ale také na výstavách a přehlídkách,
  • činnost školky spojená se sociálními sítěmi („služby informační společnosti“) – vytváření uživatelských profilů např. na Facebooku či fotoalb na Rajče.cz, využívání služeb nabízených v rámci školy, zapojení do internetových soutěží apod.,
  • kontakt na zákonné zástupce dětí či další osoby – zejména v souvislosti s odváděním dětí z mateřské školy,
  • poskytování dotací z operačních programů EU – v některých případech může být souhlas nutný rovněž v souvislosti s dotacemi; zde se vždy doporučujeme obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřencem je Mgr. Vít Křížka, advokát, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese poverenec@brno-stred.cz nebo na telefonu +420 776 112 624.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je osoba, která je zkušená v oblasti ochrany osobních údajů a dělá vše pro to, aby zpracování probíhalo tak, jak má, zejména v souladu s příslušnými právními předpisy. Rovněž je to nejpovolanější osoba pro vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů.

Pověřencem je Mgr. Vít Křížka, advokát, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese poverenec@brno-stred.cz nebo na telefonu +420 776 112 624.

S tímto generálním (shrnujícím) dokumentem s názvem Souhlas se zpracováním osobních údajů byli seznámeni všichni zákonní zástupci dětí navštěvující naši mateřskou školu. Dokument ke stažení zde: Souhlas se zpracováním osobních údajů dětí a jejich zákonných zástupců

Ředitelka Mgr. Hana Jandová přijala Směrnici ředitele školy o ochraně osobních údajů, s níž byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. Směrnice je ke stažení zde: Směrnice ředitele školy o ochraně osobních údajů