třída Berušky (3 – 4 let)

6.30 –  7.30– scházení dětí ve třídě Motýlků

7.30 –  8.45– scházení dětí ve třídě Berušek, volné hry a spontánní činnosti dětí

8.45 – 9.15 – dopolední svačina, které předchází hygienické návyky, svačina probíhá samoobslužným způsobem, mladším dětem pomáhají učitelky

9.15 – 9.40 – individuálně plánované činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální a morální rozvoj, na rozvoj řeči a upevňování správné výslovnosti, osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

  9.40 – 11.40 – pobyt venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné dle ŠVP s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem, v případě nepříznivého počasí pokračují volné nebo řízené činnosti ve třídě, před obědem převlékání a hygiena dětí

11.40 – 12.00 – převlékání, hygiena

12.00 – 14.15 – oběd se zaměřením na kulturu stolování, čistotu, držení lžíce, hygiena, spánek, poslech pohádek a příběhů, klidové činnosti ve třídě dle individuálních potřeb dětí

14.15 – 14.40 – převlékání, hygiena, odpolední svačina

14.40 – 16.30 – hry a činnosti dle volby dětí (průběžně, individuálně, skupinově)

15.30 – 16.30 – obě třídy spojeny ve třídě Motýlků