Den v mateřské škole

Mateřská škola je otevřená denně od 6:30 do 16:30.

Režim dne je vyvěšen na nástěnkách v šatnách každé třídy.

Rodiče mohou děti přivádět ráno do 8:30, děti lze po obědě vyzvednout po 12:30 nebo odpoledne (po svačině) od 15:00. Mateřská škola je otevřena do 16:30.

Moc prosíme, abyste tuto dobu respektovali.

Odhlašování a přihlašování dětí den předem do 10:00 osobně, telefonicky (543 241 731) nebo emailem (mskrenova@seznam.cz)