Platby

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (ŠKOLNÉ)

Úplata za vzdělávání se platí hotově  nebo převodem (dle domluvy se zákonným zástupcem) a to vždy tak, aby platba za konkrétní měsíc byla  připsána na účet mateřské školy do 15. dne v měsíci. Neinvestiční náklady lze zaplatit osobně ve škole, vždy od 13. dne v měsíci nebo po předchozí domluvě zasláním na bankovní účet.

Výše úplaty se stanovuje na příslušný školní rok na jedno dítě přijaté do mateřské školy k celodennímu pobytu je ve výši 550 Kč měsíčně. O snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

Pokud dítě nenavštíví MŠ ani jeden den v měsíci, může ředitelka školy na žádost rodiče, snížit školné na polovinu.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bez úplaty pod dobu nejvýše 12 měsíců (1) § 123 odst. 2 ŠZ). Stejné podmínky platí rovněž pro děti s odkladem povinné školní docházky.

STRAVNÉ

Stravné prosím plaťte vždy do 25. dne předešlého měsíce (tedy do 25. ledna se zaplatí stravné na únor) hotově v mateřské škole nebo bankovním převodem. Částka za výši stravného za daný měsíc je závislý na počtu dnů v daném měsíci.

Výše platby stravného za jeden den je 48 Kč/dítě. Pro děti starších 6 let je výše platby 53 Kč/den.

Stravné na následující den je možné odhlásit vždy do 10:00 buď osobně ve škole, emailem (mskrenova@seznam.cz) nebo na tel. čísle 543 241 731.