třída Motýlci (5 – 6 let)

6.30 –  7.30 – obě třídy spojeny ve třídě Motýlků

7.30 –  8.45 – scházení dětí, každodenní rituály, komunintní kruh, volné hry a spontánní činnosti dětí, tělovýchovná chvilka

8.45 – 9.15 – dopolední svačina, které předchází hygienické návyky, svačina probíhá, samoobslužným způsobem

9.15 – 9.50 – pokračování či dokončení dopoledních činností, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, individuální logopedická péče, osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

  9.50 – 11.50 – pobyt venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné dle ŠVP s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem, v případě nepříznivého počasí pokračují volné nebo řízené činnosti ve třídě, před obědem převlékání a hygiena dětí

11.50 – 12.00 – převlékání, hygiena

12.00 – 14.15 – oběd se zaměřením na kulturu stolování, společenské návyky, čistotu, držení lžíce a příboru, hygiena, převlékání, odpočinek dětí, četba pohádek a vyprávění příběhů, klidové činnosti ve třídě dle individuálních potřeb dětí

14.15 –  14.40 – převlékání, hygienické návyky, odpolední svačina

14.40 – 15.30 – hry a činnosti dle volby dětí (průběžně, individuálně, skupinově)

15.30 – 16.30 – obě třídy spojeny ve třídě Motýlků, pokračování či dokončení odpoledních činností, ukončení provozu školky

 

 

Uspořádání dne není závazné, je pouze orientační, vše přizpůsobujeme zájmům a potřebám dětí.