Naše škola je zapojena do projektu Rovný přístup

Více informací o projektu se dočtete zde.